• Find:
  • Location:Account Executive

Account Executive
Kedah   Alor Setar
Full time   Accounting / Tax Services
Rizka Sdn.bhd.

Post20 Nov2022
Expiry20 Dec2022

Job Information

Position : Account Executive
Company : Rizka Sdn.bhd.
Contract : Full time

Salary : Undisclose

Location : Alor Setar, Kedah
Postcode :

Posting Date : 20 Nov 2022
Closing Date : 20 Dec 2022

Academic Qualification :
Language Requirement : No

Job Description


Job Responsibility
SYARAT KELAYAKAN:
a) Diploma / Ijazah ( Berpengalaman dalam bidang akaun sekurangnya 2-3 tahun)
b) Berumur 30 - 40 tahun
c) Bermotivasi tinggi & suka membantu
e) Berkarakter yang menarik, kemas serta meyakinkan
f) Jujur, amanah, rajin dan hati cekal
g) Bersedia menerima arahan dan boleh bekerja dalam kumpulan
h) Berpengetahuan & kreatif
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
a) Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan dengan akaun dan transaksi GL & RL seperti invois, nota debit dan memantau transaksi harian.
b) Menutup akaun kewangan pada setiap bulan pada tempoh yang telah ditetapkan.
C) Menyediakan report harian, bulanan dan setiap suku tahun.
d) Menyediakan laporan kewangan yang lengkap iaitu kunci kira-kira, balance sheet, income
statement, profit and loss (P&L), Cash Flow dan lain-lain laporan (full set account).
e) Menganalisa perakaunan dan kewangan syarikat.
f) Mengekalkan kawalan perakaunan dengan menyediakan dan mengesyorkan dasar dan prosedur.
g) Menguruskan fail dan dokumentasi akaun (P&C filing).
h) Membantu auditor dalam hal-hal berkaitan audit.
i) Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh auditor untuk audit.
j) Pengunaan sistem dan kemasukan data dalam sistem perakaunan syarikat (accounting system).
k) Merekodkan semua aset syarikat
l) Menyediakan pembayaran expenses bulanan seperti bil air, bil elektrik dan lain-lain.
m) Lain-lain tugas (ad hoc) apabila diperlukan.


Job Requirements

Job Benifits
  • EPF
  • SOCSO
  • Annual Leave

Job Application

To apply online for Account Executive, kindly click the button below.


Apply Job Online

Facebook PageAbout

    kareer.com.my in the latest and the most up-to-date job vacancy listing in Malaysia.